سلناسلنا، تا این لحظه 5 سال و 6 ماه و 27 روز سن دارد

رنگین کمان خوشبختی زندگی من

آهنگ زندگی

سلام به زیباترین آهنگ زندگیم دختر عزیزم لبخندهای تو معجزه و صدای خنده ات اکسیرجوانی من است نازنینم به اتاقت می آیم و میز تحریرت را نگاه می کنم ، گاهی وقتی سرت را پایین می اندازی و مشغول کاری هستی حتی متوجه آمدن من هم نمی شوی ، ناغافل سرت را بالا می آوری و مرا می بینی و با قیافه و افاده می گی " نخند " الهی فدات بشم که نمی دونی این خنده ام از بابت چیه و چقدر به خودم می بالم و از داشتن فرشته ای مثل تو چقدر افتخار می کنم. عزیزم ، سلنا این روزها دوست داری هرکاری را انجام بدی و دستم را می گیری که " بزار من انجام بدم " عزیز دل مامان کارهای نصفه و ناقصت را دوست دارم . شبها وقتی می خوابی اول به همه عروسک هات شب ...
8 اسفند 1396
1