سلناسلنا، تا این لحظه 5 سال و 6 ماه و 27 روز سن دارد

رنگین کمان خوشبختی زندگی من

سه ماهه سوم/ ماه هفتم

سلام دختر قشنگه مامان عزیزم کم کم دارم به روزهای آخر انتظارم می رسم،خدا رو صدهزار مرتبه شکر می کنم که تا اینجای راه کمکم کرده و مطمئنم که این راه باقی مانده رو هم کمکم می کنه تا بتونم دختر عزیزمو بغل کنم. عسل طلام هر لحظه از این روزها توی خونه ،سرکار ،تو مهمونی و حتی شب موقع خواب منتظر حرکتهای نازت هستم و دستم دائم رو شکممه ...وقتی تکون می خوری و شکممو مثل موج بالا و پایین می بری کلی ذوق می کنم و احساس مادرانه امبیشتر و بیشتر می شه. چه حس قشنگیه..... هفت ماهه که مبهوت خلقت خداوند هستم ،یه حس دیگه ای از زندگی رو دارم تجربه می کنم ،حسی که باعث شده همه چی زیباتر بشه و هر روزی که می گذره خدا رو بابت عشقی که بهم هدیه داده بیش از پیش شکر...
1 ارديبهشت 1392
1