سلناسلنا، تا این لحظه 5 سال و 6 ماه و 27 روز سن دارد

رنگین کمان خوشبختی زندگی من

روزهای خوب باهم بودن

بهار زندگیم ، دختر قشنگم سلام نازنین دخترم توی این روزهای پاییز و رنگی رنگی وقتی کنارم هستی و تو رو دارم دلم همچنان بهاری می شه ، روزهایی که همدم تنهایی هام هستی ، روزهایی که وقتی بابا ماموریت می ره تو کنارم هستی ، شبهایی که باهم دوتایی تنها هستیم و تو باعث می شی یه جرات بیشتری پیدا کنم ، زمانهایی که وقتی از سرکار خسته برمی گردم و تو با دستهای کوچولوت موهامو کنار صورتم می زنی و نازم می کنی و... واقعا از ته دل احساس می کنم یه دنیای خیلی بزرگ و قشنگی دارم و با تمام وجودم بابت وجود تو خدا رو شکر می کنم . سلنای گلم امسال به طور رسمی مدرسه رفتی و تو این مدت کم خیلی چیزها رو یادگرفتی و با سواد شدی.به خاطر مسافرتمون یه ماه دیر رفتی مدرسه ...
12 آبان 1397
1