سلناسلنا، تا این لحظه 5 سال و 6 ماه و 27 روز سن دارد

رنگین کمان خوشبختی زندگی من

اول مهر

سلنای گلم سلام نازنین دخترم امروز رنگ صورمه ای و زرد روی تن زیبایت چه زیبا تو را در برگرفته و شور ناب آموختن و زندگی چه تلالوئی در نگاهت دارد، لبخند نرم و نجیب تو ...لبخند دانا و عمیق تو ....لبخند کم سال و بچه گانه نیست...بالغ است و آگاه و امیدبخش ، باشد که راهت همیشه هموار و پویا و شکوفا باشد. دختر عزیزم امروز اولین روز تو برای ورود به دنیای بزرگترها بود که خیلی خوب و با آرامش زیاد از اون استقبال کردی. خدایا خداوندا دخترم را به دستان توانای تو می سپارم ،امانتی که به دستم دادی در تمام لحظات به دستان قدرتمند و نوازشگر و مهرانتر خودت می سپارم تا هر روز شکوفا تر و سلامت تر به من بسپاریش... همانطور که تا حال همواره مراقبش بودی...
1 مهر 1396
1