رنگین کمان خوشبختی زندگی من

چهارمین سال زادروز سلنا

دختر عزیزم نفس هایت امیدی برای زندگیست، امیدی برای حرکت دوست داشتنت زندگیست زیباترین آفریده خلقت ، روزهایت پر از زیبایی باد زادروزت مبارک هستی من دوستت دارم دختر قشنگم مامان ...
4 تير 1396
1