سلناسلنا، تا این لحظه 5 سال و 6 ماه و 27 روز سن دارد

رنگین کمان خوشبختی زندگی من

کمتر از 30 روز مانده تا ....

اين يك اغاز است براي كودك من كودكي كه هنوز نيامده و خود را براي جدال سرنوشت در بطن مادري كه بي صبرانه انتظارش را ميكشد اماده ميكند نازنينم ميدانم كه در وجود من رنج هاي بسياري را متحمل ميشوي اما بدان امن ترين جاي زندگي همان جاي تنگ و تاريك دل من است اما با همه اين ها مي خواهم كه بيايي و بهار زندگي من و پدر باشي و با عطر نفس هايت روح زيستن را به ما هديه بدهي سلام عسل مامان سلنای گلم ،دختر نازنینم لحظه های در آرزوی تو و در انتظار تو رو به پایان است. شکر اون خدایی که من رو بوجود آورد و تا حالا از نعمتهاش لبریزم کرده،نعمت خانواده مهربان،بهترین لحظات ،نعمت بهترین همسر دنیا و نعمت حس مادری. عزیز دلم مطمئن باش تمام عشقم ر...
7 خرداد 1392
1